Ook hoogopgeleide allochtonen vinden moeilijker werk

Hoogopgeleide werklozen van autochtone afkomst vinden sneller een nieuwe baan dan allochtonen met een niet-westerse achtergrond en hetzelfde opleidingsniveau. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat sprake is van forse verschillen tussen bevolkingsgroepen. ,,Bij laagopgeleiden van niet-westerse herkomst was vorig jaar 20,2 procent werkloos, tegen 9,2 procent van de autochtonen van dit niveau”, concludeerde het statistiekbureau.

Onder hoogopgeleiden vallen de werkloosheidscijfers een stuk lager uit. Zo’n 3,4 procent van de autochtonen met een hoog opleidingsniveau zat vorig jaar zonder werk, tegenover 8 procent van de hoogopgeleide niet-westerse allochtonen.

Minder snel werk

Dat laagopgeleide allochtonen relatief vaker werkloos zijn, komt volgens de onderzoekers niet doordat ze minder snel werk vinden. Wel zouden ze sneller hun baan verliezen. Bij hoogopgeleiden speelt wel mee dat ,,niet-westerse allochtonen met een hbo- of wo-diploma minder snel werk vinden dan autochtonen.”

Volgens de organisatie nemen verschillen tussen allochtonen en autochtonen af naarmate het onderwijsniveau lager is. ,,Bij lager opgeleiden is het verschil tussen allochtonen en autochtonen in het vinden van werk na drie maanden het kleinst.”

04-03-2016 © Demet TV