Instroom asielzoekers blijft 500 per week

De afgelopen week zijn er opnieuw ongeveer vijfhonderd asielaanvragen ingediend. De afgelopen weken lag de asielinstroom steeds rond dit aantal.

De instroom bestaat uit eerste asielaanvragen van mensen die net in Nederland zijn gekomen, herhaalde asielaanvragen en gezinsleden die zich later aansluiten bij een erkende vluchteling, zo meldde het ministerie van Veiligheid en Justitie dinsdag.

Maandag maakte de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND bekend dat sinds het begin van dit jaar veel meer mensen uit zogeheten veilige landen voor asiel aankloppen in Nederland. Het gaat om een kwart van de nieuwkomers. De reden voor deze stijging is nog niet bekend. Hun aanvraag wordt versneld afgehandeld en vrijwel altijd afgewezen, waarna ze ook snel terug moeten keren.

Het kabinet gaat uit van ongeveer 58.000 asielzoekers dit hele jaar, net zoveel als in 2015.

15-03-2016