Grote pensioenfondsen verder onder druk

De financiële positie van de grootste pensioenfondsen is vorige maand verder onder druk komen te staan. Ambtenarenfonds ABP, Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) en metaalfondsen PMT en PME gaven dinsdag aan dat de dekkingsgraad in februari verder is weggezakt.

De dekkingsgraad laat zien hoe een fonds er financieel voorstaat. Bij een dekking van minder dan 100 procent heeft een fonds onvoldoende middelen om aan zijn toekomstige verplichtingen te voldoen. Om te bepalen of een fonds maatregelen moet nemen om die situatie te verbeteren, wordt gekeken naar het gemiddelde over de laatste twaalf maanden. Dat is de de zogeheten beleidsdekkingsgraad.

Bij ABP zakte de dekkingsgraad vorige maand naar 88,2 procent, waardoor het gemiddelde over het afgelopen jaar op 97,3 procent kwam. Bij PFZW ging de beleidsdekkingsgraad naar 96 procent, net zoals bij PME. PMT kwam in het afgelopen jaar gemiddeld uit op 97,1 procent.

15-03-2016