Waarom agenten ontslagen zijn, opvallende redenen

De afgelopen drie jaar werden 497 agenten ontslagen of voorwaardelijk ontslagen na een onderzoek van het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie. Bekijk de opvallendste redenen voor ontslag in ons overzicht. De omschrijvingen zijn letterlijk overgenomen van de politie.

 

Wangedrag als agent 

Regio Groningen, 2014: ongewenst gedrag naar vrouwen in een azc. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Rotterdam-Rijnmond, 2014: arrestantenzorg meldt dat een minderjarige arrestant die na vervelend gedrag gefixeerd en geboeid op de grond ligt, vier schoppen krijgt van een toegesnelde medewerker AZ. Voorwaardelijk ontslag.

Regio Midden- en West-Brabant, 2013: betrokkene, die wijkagent was, wordt ervan verdacht transactiegeld, dat hij had ontvangen bij gelegenheid van het verbaliseren van buitenlandse snelheidsovertreders, te hebben verduisterd. Onvoorwaardelijk ontslag.

​Regio Haaglanden, 2012: BE (= betrokkene) heeft de behandeling van een prio 1-melding niet direct behandeld en koos ervoor om eerst zijn bestelling bij McDonald’s in ontvangst te nemen. Voorwaardelijk ontslag.

Regio Rotterdam-Rijnmond, 2012: collega’s zouden ongeoorloofd één of meerdere sloffen sigaretten hebben aangenomen van kapitein na controle schip. Voorwaardelijk ontslag.

 

Dienstwapen 

Regio Gelderland, 2014 : medewerker richtte uit de ‘gein’ zijn dienstwapen op het hoofd van een arrestant. Voorwaardelijk ontslag.

Regio Rotterdam-Rijnmond, 2013: burger doet aangifte van het schieten op een huurauto waarin per abuis het track & trace-systeem (POL) aan staat. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Haaglanden, 2012: BE laat zijn vuurwapen zien (geeft het uit handen) in de Tweede Kamer aan een fractiemedewerker van politieke partij. Voorwaardelijk ontslag.

Regio Haaglanden, 2012: BE zou in een dienstauto zijn vuurwapen hebben getrokken en voor de gein gericht hebben op een burger buiten de auto. Burgers hebben hier niets van gemerkt. Drie collega’s erg geschrokken van deze grap. Voorwaardelijk ontslag.

Regio Limburg-Zuid, 2012: richten dienstvuurwapen op een collega. Voorwaardelijk ontslag.

 

Wangedrag in privétijd 

Regio Rotterdam, 2014: collega plast tijdens jazzfestival tegen de bar in een cafe. Voorwaardelijk ontslag.

Regio Amsterdam-Amstelland, 2013: na het uitgaan stond de betrokkene te urineren tegen een boom. Toen hij door politie werd aangesproken rende hij weg. Na een achtervolging verzette hij zich tegen aanhouding en wilde geen ID tonen. Voorwaardelijk ontslag.

Regio Utrecht, 2013: betrokkene was aanwezig in pand tijdens instap wegens dealen drugs. Bleek dat betrokkene gebruiker is. Onvoorwaardelijk ontslag.

Korps Landelijke Politiediensten, 2013: Betrokkene wilde in privétijd een rijbewijs invorderen en als gevolg daarvan heeft hij de chauffeur vastgegrepen en heeft hij geprobeerd hem uit de bestuurderscabine van een rijdende bus te trekken. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Groningen, 2013: heeft foto’s van (in beslag genomen) wapens op Facebook gezet en ongewenste contacten met eigenaresse seksclub. Voorwaardelijk ontslag.

Regio Gooi- en Vechtstreek, 2012: betrokken collega heeft niet-professionele contacten onderhouden met vrouwelijke verdachten, ambtelijke informatie gelekt, niet naar waarheid BVCM ingevuld, en het aanzien van de politie geschaad. Onvoorwaardelijk ontslag.

 

Prostitutie 

Regio Amsterdam-Amstelland, 2013: melding van ongewenste nevenactiviteiten. Onderzoek wees uit dat betrokkene tevens als prostituee werkzaam is geweest. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Noord- en Oost-Gelderland, 2012: politieambtenaar stelde zich beschikbaar om tegen geldelijke vergoeding seksuele diensten te verrichten. Onvoorwaardelijk ontslag.

 

Gebruik telefoon 

Regio IJsselland, 2014: betrokkene heeft veelvuldig van de diensttelefoon gebruik gemaakt om 0900-nummers te bellen, waardoor de politieorganisatie voor een hoog geldbedrag werd benadeeld. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Utrecht, 2014: collega stuurt pornografische foto’s van zichzelf naar een burger. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Flevoland, 2014: naakte selfie verstuurd vanaf diensttelefoon. Onvoorwaardelijk ontslag.

 

Lekken criminelen 

Regio Noord-Holland Noord, 2014: bij een verdachte werd een telefoon in beslag genomen. Op de telefoon stond een gesprek waarin men sprak over een politieambtenaar. Deze politieambtenaar zou informatie aan derden verstrekken en contacten met ‘criminelen’ hebben. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Amsterdam-Amstelland, 2013: in een liquidatie-onderzoek blijkt tijdens een technische actie van contacten met een politiemedewerkster. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Midden- en West-Brabant, 2013: verstrekken van informatie uit politiesysteem aan verdachte. Voorwaardelijk ontslag.

Regio Midden- en West-Brabant, 2012: betrokkene heeft relatie met als crimineel bekend staande persoon. Zou informatie uit de politiesystemen aan deze persoon verstrekken. Betrokkene is verloofd met deze persoon. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Midden- en West-Brabant, 2012: CIE-info dat betrokkene tegen betaling politie-informatie zou verstrekken aan criminelen m.b.t. hennepkwekerijen. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Noord- en Oost-Gelderland, 2012: collega werd voor de tweede maal geconfronteerd met loonbeslag en had grote schulden. Collega had ongewenste contacten. Strafrechtelijk onderzoek naar het lekken van informatie. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Amsterdam-Amstelland, 2012: uit lopend onderzoek blijkt dat politiemedewerker kennis draagt van een misdrijf contra politieman. De verdachte politiemedewerker geeft politie-informatie door aan de dader van dit misdrijf. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Utrecht, 2012: betrokken collega heeft informatie gelekt: het adres van het Blijf-van-mijn-lijfhuis waar de ex-schoonzus van betrokken collega verblijft. Onvoorwaardelijk ontslag.

 

Lekken naar anderen 

Regio Utrecht, 2014: collega twittert bijzonderheden m.b.t. een kinderpornozaak aan een redacteur van De Telegraaf en vraagt of hij belangstelling heeft voor die zaak. Onvoorwaardelijk ontslag.

Korps Landelijke Politiediensten, 2013: betrokkene heeft politie-informatie op internet gezet op een voor iedereen toegankelijke site. Was zich niet bewust. Voorwaardelijk ontslag.

Regio Zaanstreek/Waterland, 2012: BE raadpleegde en liet raadplegen RDW n.a.v. een privésituatie. Bij onderzoek bleek dat BE regelmatig sytemen raadpleegde voor privédoeleinden/nieuwsgierigheid. Voorwaardelijk ontslag.

 

Diefstal 

Regio Haaglanden, 2014: diefstal in dienstbetrekking (pakken koffie). Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Midden- en West-Brabant, 2013: betrokkene pleegde diefstal bij een bouwmarkt. Nadat hij betrapt was, toonde hij zijn legitimatiebewijs en vroeg of ‘er iets te regelen was’. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Amsterdam-Amstelland, 2013: collega neemt na meningsverschil een potje schoenpoets weg in een schoenenzaak. Voorwaardelijk ontslag.

 

Handel/misbruik politiespullen 

Regio Groningen, 2014: betrokkene zou handelen in ID-kaarten. Voorwaardelijk ontslag.

Regio Gooi- en Vechtstreek, 2014: collega heeft een busje pepperspray aan haar moeder overgedragen zodat haar moeder zich op straat veiliger zou voelen. Voorwaardelijk ontslag.

Regio Rotterdam-Rijnmond, 2013: collega zet veiligheidsvest op Marktplaats voor € 250 te koop. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Noord-Holland Noord, 2013: betrokkene heeft van zijn kledingbudget sportschoenen gekocht ten behoeve van zijn dochter. Voorwaardelijk ontslag.

Regio Rotterdam-Rijnmond, 2012: 2 vrouwelijke coll. zouden politiekleding leveren aan criminelen (overvallers). 3de zou mogelijk raadplegen en criminele contacten. Voorwaardelijk ontslag.

 

Zedenmisdrijven 

Regio Utrecht, 2013: aantreffen kinderporno op computer. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Rotterdam-Rijnmond, 2013: collega zou vriendin verkracht hebben terwijl zij onder invloed was van drank en drugs. Er is geen aangifte gedaan. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Utrecht, 2012: melding van een mevrouw dat politieagent haar dochtertje van 11 jaar lastigvalt met mails. Voorafgaand zou hij tijdens de vakantie in Spanje dit dochtertje mee hebben genomen onder de douche en onzedelijke handelingen hebben verricht bij het meisje. Onvoorwaardelijk ontslag.

Afdeling Voorziening tot samenwerking Politie Nederland, 2012: bezit kinderporno. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Limburg-Noord, 2012: op computer van collega werd kinderporno aangetroffen. Onvoorwaardelijk ontslag.

 

Andere misdrijven 

Regio Rotterdam-Rijnmond, 2012: lid van sportschool laat weten dat een politieagent  hem heeft gevraagd of hij iemand weet die tegen betaling iemand in elkaar wil slaan. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Limburg-Noord, 2012: collega werd aangehouden terzake poging tot doodslag bedreiging en vernieling. Onvoorwaardelijk ontslag.

Regio Brabant-Zuid-Oost, 2013: niet melden van status als verdachte in onderzoek; intimideren van aangever; zich niet houden aan gekregen opdrachten en onjuist tijd verantwoorden. Voorwaardelijk ontslag.

Regio Rotterdam-Rijnmond, 2012: collega is aangehouden n.a.v. het blazen van 800 ugl. Rijbewijs ingenomen. Voorwaardelijk ontslag.

 

BRON: RTL NIEUWS