Noodopvang voor 300 asielzoekers in Veghel

In het voormalige Bernhovenziekenhuis in Veghel worden de komende tijd driehonderd asielzoekers opgevangen. De Brabantse gemeente en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hebben daar overeenstemming over bereikt.

De vluchtelingenopvang blijft volgens de gemeente maximaal één jaar open. Er komt een overlegcommissie voor omwonenden en belanghebbenden. Verder is overeengekomen dat er 24 uur per dag toezicht is. Waar nodig zullen camera’s worden aangebracht. Het COA zorgt, in samenwerking met vrijwilligers en de gemeente, voor een goede dagbesteding voor de vluchtelingen in de noodopvang.

Ook voor onderwijs wordt gezorgd. Het Fioretti College en het Zwijsen College zijn bereid in de noodopvang onderwijs te verzorgen aan 12- tot 15-jarigen. Het COA verzorgt zelf de medische zorg. De voormalige huisartsenpost in het voormalige ziekenhuiscomplex zal worden gebruikt als gezondheidscentrum voor asielzoekers.

14-04-2016 © ANP / Demet TV