Kamer: UNHCR moet toezien op Turkije-deal

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet gaan toezien op het verdrag dat de EU en Turkije hebben gesloten over het indammen van de vluchtelingenstroom. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag een motie hierover van de ChristenUnie.

De Kamer is ongerust over berichten dat Turkije Syrische vluchtelingen terugstuurt naar hun eigen land. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International meldde dat onlangs. De Turkse regering ontkent Syriërs het land uit te zetten. Onder meer de PvdA, SP, D66, SGP, CDA en GroenLinks steunden de motie. De VVD stemde tegen.

In het verdrag is onder meer afgesproken dat Turkije alle vluchtelingen terugneemt die illegaal in Griekenland arriveren. In ruil neemt Europa op legale wijze Syrische vluchtelingen uit Turkije op. Sinds het ingaan van het verdrag is de vluchtelingenstroom beperkt.

20-04-2016 © ANP / Demet TV