Inspraak Orgaan Turken keurt oproep consulaat af

Het Inspraak Orgaan Turken (IOT) keurt de oproep van het Turkse consulaat (meer info hier) om haatdragende of lasterlijke uitspraken te melden “ten stelligste af”. Dat laat het IOT middels een persbericht weten.

“Het gaat hier ons inziens om een flagrante inbreuk op het recht op vrije meningsuiting van Turkse Nederlanders,” aldus voorzitter Emre Unver van het IOT. Volgens het IOT is het “onnodig en onwenselijk” dat het consulaat zich “bemoeit” met de “werking van justitie in Nederland”.

Verder is het IOT van mening dat “de oproep van de consul” het doel heeft om “angst te zaaien” voor de dreiging van repercussies in Turkije. “Door organisaties op te roepen mensen aan te geven worden Turkse Nederlanders tegen elkaar opgezet en wordt een sfeer van angst en wantrouwen gecreëerd,” aldus het IOT.

Of veel Turkse Nederlanders het eens zijn met deze lezing, is nog maar de vraag. Verschillende Turks-Nederlandse zelforganisaties laten aan Demet TV weten de oproep van het consulaat te zien als een oproep om melding te maken van “discriminatie”. 

Zie hier het origineel van het persbericht van het IOT:

21-04-2016 Demet TV

*** 

PERSBERICHT

Het Inspraakorgaan Turken en een groot aantal andere maatschappelijke organisaties van Turkse Nederlanders hebben op 20 april jl. een oproep ontvangen van het Turkse consulaat in Rotterdam om de namen van mensen uit hun achterban die zich laatdunkend, kleinerend, haatdragend of lasterlijk hebben uitgelaten over president Erdoğan, Turkije of het Turkse volk aan te geven bij het consulaat.

Het IOT keurt deze oproep ten stelligste af. Het gaat hier ons inziens om een flagrante inbreuk op het recht op vrije meningsuiting van Turkse Nederlanders. Het IOT verzoek minister Asscher om een overleg met de landelijke Turkse organisaties over de wijze waarop de Nederlandse regering kan opkomen voor de rechten van de Turkse gemeenschap.

Vanzelfsprekend zijn wij van mening dat men elkaar in het sociale verkeer met respect dient te bejegenen. Dat geldt ook voor uitingen die op de president van Turkije betrekking hebben. In de recente geschiedenis van ons herkomstland is evenwel gebleken dat een afwijkende mening al heel snel wordt gezien als een bedreiging van de natie, een daad van terrorisme of een belediging voor de president.

Dat het consulaat zich bemoeit met de werking van justitie in Nederland is onnodig en onwenselijk. Onnodig omdat Nederland wetgeving heeft die het aanzetten tot haat en beledigen strafbaar stelt. Eenieder die daarvan het slachtoffer meent te zijn, kan daarvan aangifte doen bij de politie. 

Onwenselijk omdat een consulaat als dienstverlenende instelling waar men persoonlijke zaken regelt, zich niet bezig dient te houden met de opvattingen van haar klanten.

Kennelijk is het doel van de oproep van de consul angst te zaaien voor de dreiging van repercussies in Turkije. De dreiging daarmee vormt een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Door organisaties op te roepen mensen aan te geven worden Turkse Nederlanders tegen elkaar opgezet en wordt een sfeer van angst en wantrouwen gecreëerd.

Emre Ünver

(voorzitter)