Opnieuw meer meldingen van euthanasie

Het aantal meldingen van euthanasie is afgelopen jaar opnieuw gestegen. In totaal overleden 5516 mensen door euthanasie, een stijging van 4 procent vergeleken met het voorgaande jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van de vijf regionale toetsingscommissies euthanasie.

In de meeste gevallen was kanker de oorzaak van het uitzichtloos en ondraaglijk lijden. In 56 meldingen van euthanasie ging het om patiënten met een uitbehandelde psychiatrische aandoening. In 109 meldingen patiënten met dementie. In 2014 waren dit er respectievelijk 41 en 81. De meeste van deze dementiepatiënten zaten in de beginfase van dementering, waardoor ze nog wilsbekwaam werden geacht met betrekking tot hun verzoek.

In vier van de euthanasiegevallen zou de arts onzorgvuldig hebben gehandeld. Deze meldingen zijn doorgestuurd naar de betrokken toezichthoudende instanties.

Een verzoek tot euthanasie mag pas worden ingewilligd als de arts ervan overtuigd is dat het verzoek van de patiënt vrijwillig en weloverwogen is en dat hij of zij uitzichtloos en ondraaglijk lijdt.

27-04-2016 © ANP / Demet TV