Tientallen miljoenen tekort bij politie

De Nationale Politie heeft het afgelopen jaar een tekort van 72 miljoen euro in de boeken gezet. Dat blijkt uit de jaarrekening van de politie. De politieleiding noemt het grote tekort zelf ,,zorgelijk”.

Volgens de Nationale Politie zijn het op peil houden van de prestaties, de reorganisatie bij de politie en extra taken die vragen om meer inzet van mensen hier debet aan. Dat leidde tot een tekort van 30 miljoen euro. Ook de kosten met terugwerkende kracht van gemaakte afspraken over het vakantieloon heeft een flink negatief effect van 42 miljoen euro.

18-05-2016 © ANP / Demet TV