Turks-Nederlandse organisaties maken zich zorgen

Turks-Nederlandse organisaties maken zich grote zorgen over de berichtgeving over Turken in Nederland. Dat laten 19 Turkse organisaties in een gezamenlijke verklaring weten.

“Met verbazing en frustratie volgen wij als Turks-Nederlandse organisaties de berichten over Turken in de media,” aldus de organisaties. Zij zeggen zich “ongemakkelijk” te voelen vanwege de woordkeuzes van de media: “klikker, onverdraagzaam, dictatoriaal en gewelddadig.” Volgens de organisaties wordt zo “een zeer eenvoudige en een verkeerd beeld geschetst”.

De schrijvers van de verklaring zeggen dat hierdoor Nederlanders een verkeerd beeld krijgen over Turken. Lees hieronder de gehele verklaring van de organisaties. 

19-05-2016 Demet TV

***

Nederlands-Turkse Organisaties maken zich zorgen over de toekomst 

Wij volgen het nieuws en discussies over Turkse-Nederlanders met belangstelling, zorg, teleurstelling en soms verbijstering. Wij betreuren dat hierbij kwalificaties als verlengstuk, verklikker, intolerant, achterlijk, dictatoriaal en gewelddadig steeds doorklinken in de discussies. Er wordt een erg simplistisch en verkeerd beeld van de realiteit gecreëerd. Resultaat is dat de gemiddelde Nederlander deze Turks-Nederlanders beschouwt als een onveranderlijk, monoliet, barbaars groep met fundamentalistische of fascistische neigingen. Een bevolkingsgroep wordt snel buiten en zelfs tegenover ‘onze ideale samenleving’ geplaatst. Media laten meestal de bevestigende of marginale meningen horen hoewel de groep zelf eigen positie en situatie anders, divers en soms complex beleeft en ervaart. Tekort aan assertiviteit van de groep in het debat kan hierbij ook een rol spelen. 

Steeds meer jonge mensen uit die groep verzetten zich tegen de toon van het publieke debat waarin constant met egocentrisme ‘onze cultuur’ als ideaal wordt gesteld tegenover ‘andere culturen’. In scherpe, veroordelende bewoordingen wordt ‘de andere cultuur’ weggezet als problematische 

cultuur. Integratie en loyaliteit van de Turks-Nederlanders aan Nederland worden in twijfel getrokken op het moment dat zij niet zonder meer alle beledigingen slikken aan het adres van Turks- Nederlanders. Op dat moment geldt voor hen geen vrijheid van meningsuiting meer. Integratie zou zijn mislukt omdat men anders denkt. De honderden haatmails die instellingen en individuele Turks- Nederlanders de laatste weken ontvangen hebben, kunnen niet los gezien worden van alle denigrerende kwalificaties in de verschillende media. We maken ons grote zorgen over dit soort reacties. Te meer daar er bovendien ook sprake is van vervelende incidenten waarbij Turks- Nederlanders slachtoffer zijn geworden. 

Als er punten van kritiek zijn dan is het zaak deze bespreekbaar te maken. Uitdagingen horen bij ons samenleven, dat is op zich het probleem niet, zelfs niet als ze bij ‘de één’ vaker zouden voorkomen dan bij ‘de ander’. Dat dienen we indien relevant niet te bagatelliseren. Maar het zit ‘m vooral in de wijze hoe we problemen bespreken en hoe we ermee omgaan. Simplistische en ongenuanceerde benaderingen dragen niet bij aan het gevoel van samenhorigheid en werken segregatie, polarisatie en discriminatie in de hand. 

In de “global village” is het stimuleren van de samenkomst van verschillende culturen, het leren van 

elkaars inzichten en het overnemen van verworvenheden meer dan waard. Wij hopen daarbij dat wij in de nabije toekomst, meer dan nu, al onze gemeenschappelijkheden als vertrek- en uitgangspunt nemen, en met meer bescheidenheid, geduld, begrip, tolerantie omgaan met waardering voor de culturele diversiteit. We moeten samen blijven bouwen aan een harmonieuze samenleving. Met een voorhoede aan jonge Nederlanders van Turkse komaf die hier zijn geboren, getogen en opgeleid en momenteel in toonaangevende maatschappelijke, culturele en economische organisaties werken, gaan wij deze uitdagingen met positivisme tegemoet. Aan alle initiatieven die bijdragen aan het creëren van een harmonieuze samenleving in Nederland werken wij graag mee. 

Ondertekenaars: Turks Nederlands Tegengeluid; Turkse Federatie Nederland; Turkevi; Stichting 

Multiculturele Ontmoetingscentrum; HOKAF; HOL-NEV; Vereniging Harmonie Onderwijs, Cultuur en Solidariteit; Stichting Beraberlik Vrouwen Organisaties; Regionale Advies Centrum; Vereniging Onderwijs en Cultuur Ankara; Nederlandse Turkse Azerbeidjaanse Culturele Vereniging; Vereniging Nederlandse Kriem; West Europees Turk Islamitisch Centrum; West Europese Islamitische Centrum; Vereniging van Balkan Turken in Nederland; Stichting Noghays in Nederland; Stichting Cultuur en Solidariteit Konya; Stichting Kayseri Nederland; Hollanda Yaozgatlilar Vakfi; Turkse Ondernemers Vereniging Rijnland