Islamitische Universiteit Rotterdam opent studiejaar

De Islamitische Universiteit Rotterdam opent deze week het collegejaar 2016-2017 met meer dan 300 studenten aan de Bergsingel in Rotterdam. Het is van belang dat moslims die woonachtig zijn in een niet-islamitisch land, de nationale wetgeving niet dienen te overtreden, waarbinnen de IUR zich ten doel stelt zowel een fatsoenlijke Nederlandse Islamitische theoloog op te leiden alsmede een fatsoenlijke burger van Nederland, zonder concessies hoeven te leren op de principes van het geloof.

In aanwezigheid van de ambassadeur van Saudi-Arabië, de consul-generaal van Turkije en de attaché voor cultuur en educatie van de Indonesische ambassade, luidde rector Prof. Dr. Ahmed Akgündüz het nieuw collegejaar in met de mededeling dat moslims die woonachtig zijn in een niet-islamitisch land, de nationale wetgeving niet dienen te overtreden. ‘Tegelijkertijd kunnen wij deze regels ons niet toe-eigenen door concessies te doen en in te leveren van ons geloof. Het doel van IUR is om zowel een fatsoenlijke Nederlandse Islamitische theoloog op te leiden alsmede een fatsoenlijke burger van Nederland’, aldus rector Akgündüz. De universiteit wenst mede met het Erasmus+ mobiliteitsprogramma bij te dragen aan het sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef en burgerschap van haar studenten.

Consul-generaal Sadin Ayyildiz van het Turks consulaat benadrukte dat de Islamitische Universiteit Rotterdam als transparante onderwijsinstelling een belangrijke rol speelt in het vreedzaam samenleven in Nederland. De attaché educatie en cultuur van de Indonesische Ambassade onderstreepte het belang om de relatie van IUR met Indonesische partneruniversiteiten te versterken.

RvT-lid Prof. Dr. Jan Peters vindt het de taak van IUR om de correcte Islam en de rijke geschiedenis ervan te tonen. “Kijkend naar de huidige politieke situatie, ook in Nederland, denk ik dat de taak van onze universiteit belangrijker is dan de afgelopen jaren is geweest”, aldus Peters.