Categories Nieuws Artikelen

Senaat wil alcoholverbod voor minderjarigen

De Eerste Kamer wil dat het voor jongeren onder de 18 jaar onmogelijk wordt alcohol te kopen. Een meerderheid in de senaat van onder meer PvdA, CDA, SP en de ChristenUnie verzoekt het kabinet met maatregelen te komen. Nu kunnen 16-jarigen nog lichtalcoholische dranken als bier en wijn kopen.

Er is volgens de Eerste Kamer overstelpend bewijs voor de nadelige effecten van alcoholgebruik onder jongeren. Bovendien beginnen tieners op steeds jongere leeftijd met drinken, stelt de Kamer. Daarom zou een eenduidige leeftijdsgrens van 18 jaar nodig zijn, de huidige grens voor de aanschaf van sterkedrank.

De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, pleitten vorig jaar al voor een dergelijke maatregel bij minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD). Zij wilde daar toen echter niet aan.

Donderdag werd bekend dat het CDA in het nieuwe verkiezingsprogramma pleit voor een alcoholverbod voor minderjarigen. Op die manier moet een einde komen aan de groeiende groep comazuipers onder jongeren.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid heeft berekend dat het aantal comazuipers in Nederland tussen 2007 en 2011 meer dan verdubbeld is. Vorig jaar werden 762 jongeren met spoed opgenomen in het ziekenhuis na overmatige alcoholinname. Vier jaar eerder waren dat er nog 297.

05 juni 2012, 16:30
© Demet TV