Categories Nieuws Artikelen

Geen woord over discriminatie

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in zijn troonrede met geen woord gesproken over discriminatie, uitsluiting en de steeds groter wordende kloof tussen allochtonen en autochtonen in Nederland. Ook de verschillende fractievoorzitters in de Tweede Kamer lijken daar geen oog voor te hebben, zo bleek uit hun reacties n.a.v. de troonrede.

Verschillende bevolkingsgroepen in Nederland hebben met name de laatste jaren steeds vaker last van discriminatie en de toegenomen kloof in het land. Zo kunnen mensen met een islamitische naam veel moeilijker een baan vinden dan jongeren met een Nederlandse naam.

Het probleem van discriminatie in Nederland is algemeen bekend, maar vreemd genoeg komt deze maar niet op de politieke agenda. Zo heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in 2014 hier een grootschalig onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat allochtone Nederlanders op allerlei terreinen het slachtoffer van discriminatie worden. “Zij hebben last van discriminatie bij het zoeken naar een baan of stage, in het onderwijs, bij contacten met de politie, op straat of in de woonomgeving.”

Wel geld voor andere zaken

In plaats van discriminatie actiever aan te pakken door er bijvoorbeeld meer budget voor vrij te maken, kiest het kabinet liever voor 200 miljoen extra aan Defensie, 10 miljoen voor antiterreurpolitie, 33 miljoen voor innovatieve bedrijven en 20 miljoen om vreemdelingentoezicht te versterken. 

DENK

Fractievoorzitter Tunahan Kuzu van DENK heeft nog niet gereageerd op de troonrede. Met name Kuzu en zijn collega Ozturk hebben zich de laatste tijd vaak boos gemaakt over de toenemende discriminatie in het land.

20-09-2016 © Demet TV Foto: ANP