Tien landen vangen helft vluchtelingen op

Rijke landen onttrekken zich volgens Amnesty International in de wereldwijde vluchtelingencrisis aan hun verantwoordelijkheid. Van de 21 miljoen vluchtelingen in de wereld wordt meer dan de helft opgevangen in tien landen die samen goed zijn voor maar 2,5 procent van de wereldeconomie.

Niet het aantal vluchtelingen in de wereld is het probleem, maar het feit dat veel van de rijkste landen de minste vluchtelingen opnemen en het minst doen, stelt algemeen secretaris van Amnesty, Salil Shetty.

Jordanië heeft met 2,7 miljoen mensen de meeste vluchtelingen opgenomen, gevolgd door Turkije, Pakistan en Libanon. Veel migranten leven daar onder uiterst precaire omstandigheden.

Verdeelsysteem

De mensenrechtenorganisatie dringt aan op een eerlijker verdeelsysteem voor acute crises zoals in Syrië. Het probleem van het bieden van een nieuw thuis aan vluchtelingen is best op te lossen, ,,als elk van de welvarendste landen vluchtelingen opneemt in verhouding tot zijn omvang, rijkdom en werkloosheidcijfer”.

In de rijkste landen ontbreekt het echter aan samenwerking en politieke wil. Slechts een dertigtal heeft een programma om vluchtelingen op te nemen. Waren dit er zestig tot negentig, dan zou het vluchtelingenprobleem minder nijpend zijn.

04-10-2016 © ANP / Demet TV