Aanpak kindermishandeling aangescherpt

Huisartsen, onderwijzers en andere beroepskrachten die met kinderen werken, moeten voortaan stichting Veilig Thuis inseinen als zij constateren dat een kind ernstig wordt mishandeld.

Stichting Veilig Thuis is het nieuwe meldpunt voor huiselijk geweld dat volgens staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) beter kan nagaan of iemand ook eerder al slachtoffer was van mishandeling. De stichting kan ook meedenken over de beste vorm van hulpverlening.

Van Rijn kondigde dinsdag aan dat hij de bestaande afspraken rond het signaleren van kindermishandeling wil aanscherpen. Sinds 2013 bestaat de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, een vijfstappenplan waarin staat wat leraren, huisartsen en medewerkers van jeugdzorginstellingen moeten doen als ze kindermisbruik of kindermishandeling niet kunnen uitsluiten.

De bewindsman neemt die stap op advies van voormalig jeugdzorgbestuurder Jan-Dirk Sprokkereef die de afgelopen tijde bekeek hoe de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling kan worden verbeterd. De huidige aanpak werkt volgens Van Rijn goed, maar het kan altijd beter. Hij roept professionals die zelf hulp willen blijven bieden op om toch ook veilig Thuis in te schakelen ,,en afspraken te maken voor de ernstige situaties waarin onze huidige meldcode nu niet optimaal werkt”. De beroepskrachten gaan onderling afspraken maken over in welke situaties ze gaan melden.

04-10-2016 © ANP / Demet TV