Historisch veel Polen naar Nederland in 2011

Bijna negentienduizend Polen hebben zich vorig jaar in Nederland gevestigd. Daarmee vormden zij de grootste groep buiten Nederland geboren immigranten. Dat meldt het CBS maandag.

De Polen bereiken daarmee een historisch hoog aantal, dat afgelopen eeuw alleen werd overtroffen door de Surinamers, die in 1975, toen het land werd gedekoloniseerd, met 39 duizend immigranten naar Nederland kwam. De Polen laten ook de immigratiepiek van de Indonesiërs in 1962 achter zich, en de stroom Turkse en Marokkaanse immigranten in de jaren zestig en zeventig.

Sinds de toetreding tot de EU in mei 2004 is Polen het belangrijkste herkomstland van immigranten in Nederland. Per saldo vestigden zich vorig jaar twaalfduizend Polen in Nederland, omdat naast de immigratiestroom ook zevenduizend Polen vertrokken.

De herkomst van immigranten is volgens de CBS-cijfers de afgelopen vijftig jaar sterk veranderd. Een groot deel van de immigranten komt de laatste jaren uit Oost-Europese landen. Van de 64 duizend EU-burgers die in 2011 naar Nederland kwamen, veertig procent van de totale immigratie in dat jaar, kwam de helft uit Oost-Europa. Zij vervangen daarmee de klassieke immigratielanden uit de jaren zestig en zeventig zoals Marokko, Suriname, Turkije en de Nederlandse Antillen. Alleen de twee laatstgenoemden haalden vorig jaar nog de immigratietoptien.

Ook de immigratie uit de zuidelijke EU-lidstaten vertoonde afgelopen jaar een stijging. Zo kwamen er rond de drieduizend mensen uit zowel Spanje als Italië. Voor beide landen betekent dit een verdubbeling ten opzichte van 2007.

11 juni 2012, 10:33
© Demet TV