CPB: zorgkosten op termijn anders verdelen

Als er niet wordt ingegrepen, komt de stijging van de zorgkosten in de toekomst vooral terecht bij jongeren en hoge inkomens. terwijl die de minste zorg nodig hebben. Dat staat in een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) dat donderdag is verschenen.

Het CPB heeft verschillende scenario’s doorgerekend en daarbij gekeken wat het effect is van verlagen van het eigen risico, het verhogen of leeftijdsafhankelijk maken. Gebeurt dat laatste, dan betalen degenen die het meest van de zorg gebruik maken, doorgaans ouderen, meer dan jongeren.

Het CPB komt met de berekening omdat het ernaar uitziet dat de stijging van de zorgkosten de komende jaren doorzet en een risico vormt voor de overheidsfinanciën op langere termijn.

27-10-2016 © ANP / Demet TV