Geld voor steuntje in de rug van mbo’er

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) trekt de beurs voor scholen die mbo-studenten aanmoedigen om op hoger niveau een diploma te halen.

De minister heeft 12 miljoen euro voor instellingen waar veel mensen zonder diploma of laagopgeleiden een opleiding volgen. Elk jaar wordt opnieuw bekeken welke scholen in aanmerking komen voor deze bijdrage.

Het geld gaat in de periode 2017 tot 2019 naar scholen waar zeker 20 procent van het aantal studenten laag is opgeleid of geen diploma heeft en wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken.

Beloond

,,De scholen die deze studenten de kans geven om zich te ontwikkelen verdienen extra steun. Zij nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en worden hiervoor beloond’’, aldus Bussemaker.

Het extra geld is onderdeel van het actieplan Gelijke Kansen. Daarmee wil het kabinet kinderen gelijke kansen geven in het onderwijs, ongeacht hun achtergrond en het opleidingsniveau van de ouders.

28-10-2016 © ANP / Demet TV