Agenten ervaren meer stress en minder plezier

Agenten ervaren minder werkplezier en meer stress dan de doorsnee Nederlandse beroepsbevolking. De helft van de politiemensen die op straat werken ondervindt stressklachten in relatie tot het werk, terwijl dat in andere beroepen maar een derde is.

Dat blijkt uit schriftelijk onderzoek in opdracht van de Nationale Politie, waaraan circa 16.000 politieagenten hebben meegedaan. Het onderzoek, het eerste op deze schaal sinds de vorming van één landelijk politiekorps in 2013, was vooral gericht op motivatie en weerbaarheid van agenten.

De stressklachten worden in 79 procent van de gevallen veroorzaakt door agressie en geweld waarmee zij op straat te maken krijgen. Ook op de werkvloer constateren de onderzoekers minder plezierige werkomstandigheden. Zo wordt er incidenteel geklaagd over ,,intern grensoverschrijdend gedrag’’, waartoe onder meer pesten en intimidatie worden gerekend.

ACP

Politievakbond ACP zegt al geruime tijd te wijzen op deze problemen en de oorzaken hiervan. De Nationale Politie kan als werkgever niet langer blijven stilzitten, stelt de bond. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: ,,De overgrote meerderheid van de collega’s is trots op het werk. Des te schrijnender dat werkstress het werkplezier bederft.”

Afgezien van agressie en geweld door burgers is volgens Van de Kamp de personele reorganisatie politiemensen evenmin in de koude kleren gaan zitten, Dat heeft gevolgen gehad voor interne verhoudingen. ,,Collega’s die buiten heel veel verantwoordelijkheid dragen, blijken binnen klein te worden gehouden”, aldus Van de Kamp.

28-10-2016 ANP