Term allochtoon en autochtoon in de ban

De termen allochtoon en autochtoon zijn niet meer passend voor vraagstukken van migratie en integratie. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en het Centraal Bureau voor de Statistiek stoppen daarom met het gebruik van die termen. In plaats daarvan spreekt de WRR bij het beschrijven van de samenstelling van de bevolking over inwoners met een Nederlandse en een migratieachtergrond, maakte zij dinsdag bekend.

Ook de tweedeling ‘westers’ versus ‘niet-westers’ is niet meer passend. De migranten zijn inmiddels zo verschillend qua herkomstland dat ze niet meer onder de overkoepelende termen zijn te vangen, aldus de raad. De term ‘allochtoon’ (‘van een ander land’) is volgens de WRR bovendien onjuist voor de tweede generatie omdat die in Nederland is geboren.

Beter is de afkomst van mensen preciezer te definiëren zoals gebeurt in samenstellingen als Turkse-Nederland, en migranten naar motief in te delen zoals kennismigranten, asielmigranten en economische migranten.

01-11-2016 © ANP