Dienstplicht afkopen? Benodigde documenten hier…

Voor het Turks consulaat in Rotterdam staan al sinds enkele dagen hele lange rijen mensen. Dat schrijven verschillende media. Kijk hier of hier. Turkse jongeren willen nu het nog kan massaal hun dienstplicht in Turkije afkopen voor 5 duizend euro. Want straks komt er een wetswijziging en kost het afkopen van de dienstplicht 10 duizend euro. 

 

Wil jij zelf ook nog snel de dienstplicht afkopen? Dit zijn de benodigde documenten.

Hollanda’dan yapılacak başvurularda
gerekli belgeler :

 • 8 adet vesikalık fotoğraf
 • Aile doktorunca kaşelenen ve
  imzalanan son yoklama formu için
  http://www.demettv.nl/jpeg/yoklama_formu.doc
 • Süresi geçerli olan Hollanda
  oturum kartı (Aslı ve iki adet fotokopisi)
 • Varsa süresi geçerli Hollanda
  pasaportu veya Hollanda pasaportu yerine kullanılan kimlik kartının asli
  ve iki adet fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı, aslı ve arkalı
  önlü iki adet fotokopisi
 • T.C. Pasaportunun işlem görmüş
  sayfalarının ( Türkiye’ye giriş-çıkış damgaları dahil) ikişer adet
  fotokopisi
 •  International Uitreksel uit de basisadministratie
  persoonsgegevens
  (Uluslararası temel nüfus ve ikamet bilgilerini içeren belge).
  Bu belgenin çok dilde hazırlanmış olması, Türkçe’yi de içermesi ve Hollanda
  vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığının da
  (Datum waarop de
  Nederlandse Nationaliteit is verkregen
  ) kayıtlı olması
  gerekmektedir.
 • AYRICA:

Çalışıyorsa: Fiilen en az üç yıl süreyle
(1095 gün) yurt dışında çalıştığınızı belirtmek amacıyla, işverenin antetli
kağıdına yazılmış ve işveren tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş çalışma
belgesi (werkgeversverklaring) (belge de işe başlama ve fiilen çalışma
tarihleri ve süresini , ayrıca ödenen ücret veya maaşın miktarınında
belirtilmesi gerekmektedir) Aslı ve iki adet
fotokopisi
 

Ödenek alıyorsa: Ödeği veren ilgili kurumdan
bu ödenekleri aldıkları başlangıç tarihi ve süreyi gösterir resmi belge ile son
ödenek maaş kağıdı.Aslı ve ikişer adet fotokopisi  

İşveren ise: Hollanda da sorumluğundan
bulunan bir işyerini fiilen en az toplam 1095 gün süre ile işveren olarak
çalıştırdığğını kanıtlayan Ticaret Odasından( Kamer van Koop Handel) son üç ay
içerisinde alınmış belge, Aslı ve iki adet fotokopisi
 

Net 1095 gün hesaplanırken Türkiye’de her ne sebeple
olursa olsun geçirilen gün sayısı dikkate alınmadığından belgelerde belirtilen
çalışma süresinden düşülmesi gerekmektedir.

Başvuru sırasında üç yıllık çalışma, ödenek alma
durumunu belgeleyemeyenlerin,
CWI kurumundan ( Centrum voor Werk en Inkomen) dövizle askerlik başvuru
tarihine kadar geriye dönük nerede çalıştıklarını veya ne zamandan beri ödenek
aldıklarını kanıtlayan bir belge almaları gerekmektedir.SUWINET UITDRAAI (
Arbeids en/of uitkering verleden) (Aslı ve iki adet fotokopisi )