Oppositie wil inburgering zonder winstoogmerk

Niet commerciële bureaus, maar reguliere onderwijsinstellingen en taalbureaus zonder winstoogmerk moeten het inburgeringsonderwijs weer gaan verzorgen, vinden SP, D66 en GroenLinks. De oppositiepartijen komen donderdag met een gezamenlijk voorstel.

De Tweede Kamer bespreekt dan het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer over het inburgeringsbeleid. Veel nieuwkomers blijken het inburgeringsexamen niet te halen. Sinds 2013 zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Ze lenen geld bij de overheid en volgen bij commerciële bureaus lessen over de Nederlandse taal en samenleving. Maar slechts een minderheid haalt de eindstreep.

Van de eerste ruim vijfduizend inburgeraars die in het nieuwe systeem begonnen, haalde slechts een derde de examens binnen de gestelde drie jaar.

De drie partijen spreken van een mislukking en willen af van de ,,louche bureautjes”, zoals SP-Kamerlid Sadet Karabulut ze noemt. De regie moet terug naar de gemeenten. Blijft het stelsel zoals het nu is, dan dreigt volgens Paul van Meenen (D66) een ,,integratieramp”.

26-01-2017 © ANP / Demet TV