‘Maak regels opvang asielzoeker in EU gelijk’

Asielzoekers moeten in heel Europa op dezelfde, veilige en fatsoenlijke manier worden opgevangen, met taalles en toegang tot werk vanaf de allereerste dag. Snel en zelfredzaam meedraaien in de samenleving maakt succesvolle integratie kansrijker.

Daarvoor pleit EU-parlementariër Sophie in ’t Veld (D66), die een voorstel om de regels voor opvang van asielzoekers gelijk te trekken in de EU dinsdag in het Europees Parlement presenteert. Ze is namens het parlement onderhandelaar met de Europese Commissie en de lidstaten over de herziening van de EU-opvangrichtlijn.

Er moet een einde komen aan het van hot naar her slepen van asielzoekers. Ook moet er gericht mentale zorg voor getraumatiseerde asielzoekers worden aangeboden.

,,Tegen iedereen die zegt dat dit onmogelijk is, zou ik zeggen: ga eens in Amsterdam kijken. De gemeente, werkgevers en scholen hebben daar de handen ineengeslagen om tot een actieplan te komen. Dit voorbeeld zou ik over heel Europa willen uitrollen”, aldus In ’t Veld.

In juli vorig jaar kwam de commissie al met voorstellen om de asielprocedures in de EU tot maximaal zes maanden te begrenzen. Asielzoekers zouden ook vanaf het begin gratis juridische bijstand moeten krijgen. Niet-begeleide minderjarigen moeten binnen vijf dagen na een asielaanvraag een voogd toegewezen krijgen.

27-01-2017 © ANP / Demet TV