Turk trouwt liever met een Turk

Met name Turken en Marokkanen trouwen graag met iemand van hun eigen afkomst. Dat zegt het CBS. Ongeveer 80 procent van de Turken en Marokkanen hebben dat vorig jaar gedaan. Het aantal importhuwelijken uit het vaderland is wel gedaald.  In 2010 zijn in totaal 34.500 migranten getrouwd. 25 procent hiervan bestond uit Turken en Marokkanen.

85 procent van de Turken, trouwde met een Turk. 65 procent van deze Turken trouwde met een Turk in Nederland terwijl 20 procent koos voor een partner uit Turkije. Het percentage Turken dat met een Nederlander trouwt is 7 procent. En 8 procent van de Turken trouwt met een andere migrant.

Volgens het CBS was tien jaar geleden 50 procent een importhuwelijk. De examenplicht in het buitenland en de verzwaarde wetten voor gezinshereniging hebben geleid tot deze daling.

Echter geldt de inburgeringsplicht in het buitenland nu niet meer voor Turken. 30 procent van de Surinamers en 40 procent van de Antillianen zijn vorig jaar met een Nederlander getrouwd.

In 2010 zijn in totaal 4.920 Turken, 4.580 Marokkanen, 2.870 Surinamers en 1.200 Antillianen getrouwd.

340 Turken trouwden met een Nederlander. Bij Marokkanen is dit 380, bij Surinamers 900 en bij Antillianen 500.