Categories Nieuws Artikelen

Bevolking groeit vooral door migratie

Nederland telde op 1 januari bijna 17,1 miljoen inwoners, ruim 110.000 mensen meer dan een jaar eerder. De groei was vooral een gevolg van migratie. Er vestigden zich 88.000 migranten in ons land. Via natuurlijke aanwas, geboorte minus sterfte, kwamen er 22.000 mensen bij.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat er vorig jaar 171.000 mensen werden geboren in Nederland, 149.000 mensen overleden. Er kwamen 230.000 mensen Nederland binnen via migratie, terwijl 141.000 mensen emigreerden.

Vluchtelingen

Syriërs vormen de grootste groep migranten. Ruim een kwart van de bevolkingsgroei, 29.000, komt voor rekening van deze groep.

Uit andere Europese landen vestigden zich vorig jaar 25.000 mensen in Nederland. Vooral Polen zijn deze kant opgekomen, al wordt die stroom wel steeds minder groot. In 2014 kwamen er bijna 15.000 Polen naar ons land, in 2016 waren dat er 9000.

31-01-2017 © ANP / Demet TV