Criminaliteit over de gehele linie afgenomen

Nederlanders voelen zich minder onveilig en ook de geregistreerde, veel voorkomende criminaliteit (zoals woninginbraken, geweld en diefstal) neemt verder af. In de jaren tussen 2012 en 2016 daalde de geregistreerde criminaliteit met 20 procent, meldt het CBS woensdag.

De door Nederlanders ervaren criminaliteit, geregistreerd in de landelijke slachtofferschapsenquête Veiligheidsmonitor waar circa 81.000 mensen aan meewerkten, is met 13 procent verminderd. In het oosten en zuiden van Nederland daalde de criminaliteit op basis van politieregistratie én veiligheidsbeleving volgens het CBS het hardst.

Vijf jaar geleden voelde 37 procent van de Nederlanders zich wel eens onveilig op straat, vorig jaar is dat percentage naar 35 gedaald. Ook in eigen buurt voelen bewoners zich minder bedreigd; daar daalde dat percentage van 18 naar 16. Het aantal geregistreerde woninginbraken was vorig jaar 40 procent lager dan in 2012.

Verklaringen

Uit de vergelijking van de misdaadcijfers die bij de politie worden geregistreerd met de ervaringen van burgers in de Veiligheidsmonitor blijkt eenzelfde dalende trend, constateert het statistiekbureau. Inwoners rapporteerden de afgelopen vijf jaar 19 procent minder vandalisme, 11 procent minder vermogensdelicten zoals diefstallen en 7 procent minder geweldsdelicten. Het aantal door de overheid geregistreerde misdrijven neemt nog sterker af.

Op basis van de Veiligheidsmonitor zijn vorig jaar 4,4 miljoen delicten op het gebied van geweld, vermogen en vandalisme gerapporteerd. Dat is een afname van 600.000 misdrijven ten opzichte van 2012. Niet al die delicten zijn aangegeven bij de politie. In 2016 nam de politie 930.000 aangiften van misdrijven op. Een jaar eerder waren dat er 980.000 en vijf jaar geleden 1,2 miljoen.

Dat de geregistreerde criminaliteit sterker is afgenomen dan de door inwoners ervaren criminaliteit, heeft volgens het CBS meerdere verklaringen. Zo zijn in de Veiligheidsmonitor lichtere vormen van criminaliteit opgenomen, terwijl in de officiële registratie alleen misdrijven worden vastgelegd. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt eveneens dat slachtoffers tussen 2012 en 2016 minder aangiftes zijn gaan doen.

01-03-2017 © ANP / Demet TV