Categories Nieuws Artikelen

‘Gevangenissen niet langer veilig’

De veiligheid in de Nederlandse gevangenissen is niet langer te garanderen. De werkdruk is extreem hoog en het personeel loopt op haar tandvlees. De veiligheid van zowel medewerkers als gedetineerden is in gevaar. Zonder ingrijpen zullen meer geweldsincidenten plaatsvinden en zal het aantal zelfmoorden stijgen.

Dat schrijft de Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in een brief die aan informateur Edith Schippers, de voorzitters van de politieke partijen en de directeur van de DJI is gericht. Door jarenlange bezuinigingen zijn drieduizend medewerkers vertrokken, becijfert de Ondernemingsraad.

,,Hoewel leegstand van de cellen anders doet vermoeden, is de werkdruk extreem hoog. Hierdoor zijn overwerk en overtredingen van de Arbeidstijdenwet dagelijkse praktijk geworden met een hoog ziekteverzuim als gevolg.”

31-03-2017 © ANP / Demet TV