Meer meldingen over discriminatie op internet

Bij het meldpunt voor discriminatie op internet MiND zijn in 2016 meer meldingen binnengekomen. In totaal waren het er 918, vooral over uitlatingen op sociale media. De meeste daarvan (283) gingen over Facebook.

Het vaakst werd melding gemaakt van discriminatie op grond van herkomst. Wel werd in 2016 meer discriminatie op grond van godsdienst doorgegeven. Vanwege de soms heftige discussies over de komst van vluchtelingen zijn meldingen over discriminatie van vluchtelingen voor het eerst specifiek vastgelegd. 22 procent van alle meldingen ging over discriminatie van vluchtelingen, evenveel als over discriminatie van Marokkanen.

Sinds het meldpunt in 2013 werd opgericht, stijgt het aantal meldingen gestaag. In 2015 registreerde MiND 652 meldingen over discriminatie.

04-04-2017 © ANP / Demet TV