Deltares: dreiging van zee wordt fors groter

Het risico op grote overstromingen aan de kusten groeit de komende decennia fors. Onderzoekers van Deltares en het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM-VU) onderzochten voor alle kusten wereldwijd het overstromingsgevaar tot eind deze eeuw. Zware stormen treffen door bodemdaling en zeespiegelstijging straks veel meer mensen, ook de schade wordt veel groter en er vallen meer slachtoffers. Zo’n 50 procent meer mensen worden bedreigd in 2080 ten opzichte van nu.

Deltares uit Delft is een toonaangevend instituut op gebied van watermanagement. De wetenschappers van beide instituten presenteren dinsdag hun bevindingen op een congres in Wenen. Deltares en IVM-VU hebben een nieuwe manier ontwikkeld om de kans op grote overstromingen te voorspellen. Bij deze modellen wordt er onder meer ook gekeken naar begroeiing, de aanwezigheid van hellingen en de bevolkingsdichtheid.

Dirk Eilander (onderzoeker Deltares): ,,Deze nieuwe cijfers over kustoverstromingen geven een goed beeld waar op de wereld potentieel de grootste gevaren liggen.” Deltares schat dat China, Bangladesh, India en Indonesië de landen zijn waar de meeste slachtoffers vallen.

Risicoatlas

Van de wereldbevolking woont 10 procent in laaggelegen gebieden, tot 10 meter boven het zeeniveau. Veel van deze gebieden lopen risico op overstromingen.

Deltares werkt aan een wereldwijde risicoatlas voor kustoverstromingen. Dit zogeheten Aqueduct-plaform moet landen helpen bij het inschatten van overstromingsrisico’s.

25-04-2017 © ANP / Demet TV