Brief aan Abdullah Gul

Het Inspraak Orgaan Turken in Nederland is niet blij met de wetswijziging omtrent de dienstplicht. Daarom heeft de organisatie een brief aan de Turkse president Abdullah Gul gestuurd waarin gevraagd wordt af te zien van de plannen. Hieronder vind je de brief.

 

——————————————————————————–

 TÜRKİYE CUMHURİYETİ  CUMHURBAŞKANLIĞINA

  

                                                                                    T.C. Cumhurbaşkanı

                                                                                    Sayın Abdullah Gül

                                                                                   06689 Çankaya / Ankara – TÜRKİYE

 

 Utrecht-Hollanda, 6 Aralık 2011

 

Ons kenmerk: 081-11AA.HS

Sayın Abdullah Gül,

 Bedelli ve dövizli askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM’de kabul edildikten sonra onayınıza sunulmuş bulunuyor.

 Yeni tasarıyla, dövizli askerlik hakkı kazananlar için 38 yaş sınırı gözetilmeksizin 10 bin Euro bedelle askerlik hizmetini yapma hakkı getiriliyor. 21 günlük temel eğitim de kaldırılıyor.
Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) olarak, 21 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Çalıştıkları işyerinden çeşitli risklere katlanarak zorla izin alıp 21 günlük askerlik eğitimi alan gençlerimiz açısından önemli bir engel kalkmış oluyor. Bu değişiklik serbest meslek sahibi olanlar açısından da büyük bir kolaylık anlamına geliyor. Ancak bu sevincimiz, bedelin iki kat artarak 10 bin Euro’ya yükseltilmesiyle hüzne dönüşmüş bulunuyor.

Daha önce size gönderdiğimiz mektupta, Avrupa’da giderek derinleşen ekonomik krizden en çok etkilenen toplumsal kesimlerin başında bu ülkelerde yaşayan göçmenlerin geldiğini, Hollanda’da halen 15-25 yaşları arasındaki her dört gencimizden birinin işsiz olduğunu ifade etmiştik. Eğitim ve ayrımcılık başta olmak üzere günlük hayatın bir çok alanında ciddi sorunlar yaşayan gençlerimiz için 10 bin Euro askerlik bedelinin çok ağır olduğunu belirterek, dövizli bedelin iki kat artırılmasına karşı çıkmanızı ve yurtdışında yaşayan ve  bu ülkelerde doğup büyüyen gençlerimizin de, diğer yerli ve göçmen akranları gibi zorunlu askerlik hizmetinden muaf  tutulmaları gerektiğini belirtmiştik.

 Yasa Değişikliği Önerisinin kısa sürede yürürlüğe girmesi yeni sorunlara yol açacak!

 10 bin Euro’ya çıkarılacak dövizli bedelin ne kadar yüksek olduğu geçtiğimiz günlerde, yurtdışındaki başkonsolosluklara binlerce gencimizin akın etmesinden de anlaşılmaktadır. Ancak burada başka bir sorun ortaya çıkmış bulunuyor. Yasa değişikliği önerisinin gündeme geldiği kısa süre içinde, binlerce Türk genci uygulamadaki yasadan yararlanmak amacıyla konsolosluklara akın etmiştir. Dövizle askerlik işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlar, konsoloslukların işlem kapasitesini aşması nedeniyle sadece gişe numarası alabilmekte ve bu şekilde listeye ismi yazılanlar sıralarının ne zaman geleceğini daha sonra başkonsolosluğun web sayfasından öğrenebilemektedirler.

Dövizli Askerlik Yasasındaki Değişliklik Önerisinin yürürlüğe girmesi için en az 6 ay geçiş süresi getirilmeli!

 Dövizli Askerlik Yasasında Değişikliğin tarafınızdan onaylandıktan sonra resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Yasa değişikliği önerisini kısa sürede onaylamanız durumunda, dövizli askerlik yasasından yararlanmak amacıyla konsolosluklara başvuran ve sadece gişe numarası alabilen on binlerce gencimiz zor durumda kalacaktır. Bu durumda yurtdışında yaşayan Türk gençleri iki kez mağdur duruma düşmüş olacaklardır.

 Bu nedenle Türkiye’de yaşayanlar için geçerli olan Bedelli Askerlik Yasasında olduğu gibi, uygulamadaki yasadan yararlanabilmeleri için en az 6 aylık bir geçiş süresi getirilmesini sizden önemle rica ediyoruz. Aksi halde, başvurduğu halde uygulamadaki yasadan yararlanamayacak çok sayıda gencimiz, kendilerinden kaynaklanmayan bir nedenle haksızlığa uğramış olacaklar ve dövizli  askerlik ile Türk vatandaşlığı arasında tercih yapmak gibi istenmeyen durumlarda kalabileceklerdir. 

Yasa tasarısını değerlendirirken görüşlerimizi dikkate alacağınız umudu ve beklentisi içerisindeyiz.

 

Arz ederim.

 

Saygılarımla,

 

Aydın Akkaya
IOT Başkanı.