Categories Nieuws Artikelen

Spies ontevreden over huisvesting arbeidsmigranten

Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) is ontevreden over de uitvoering van de afspraken over goede huisvesting van arbeidsmigranten uit de Europese Unie. Het tempo moet omhoog, laat de bewindsvrouw dinsdag weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Spies ondertekende begint dit jaar samen met gemeenten, corporaties, de uitzendbranche, werkgevers en vakbonden een zogeheten nationale verklaring voor meer en goede tijdelijke huisvesting. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de betrokken partijen in veel regio’s nog te weinig samenwerken.

“Ik zie dat er veel is gebeurd, maar we zijn er nog niet”, schrijft de demissionaire bewindsvrouw. “Ook zijn de verschillen per regio groot als het gaat om de aanpak en de voortgang en daar maak ik me zorgen over.” Ze eist nu dat de partijen voor het eind van dit jaar concrete afspraken maken.

De instelling van een ‘aanjaagteam’ kan daarbij helpen. Een wethouder, corporatiedirecteur en vertegenwoordiger van de werkgevers maken dan samen prestatieafspraken. Dit team moet de betrokken partijen dan achter de broek zitten. In de regio Haaglanden zijn daar al goede ervaringen mee.

Niettemin zijn de afgelopen maanden ook resultaten geboekt. De uitzendbranche sloot met de vakbonden een nieuwe cao af met normen waaraan de huisvesting moet voldoen. Ook komen her en der goede projecten tot stand, variërend van hotels voor tijdelijke huisvesting tot betaalbare woningen.

Arbeidsmigranten zijn volgens Spies belangrijk voor de Nederlandse economie. Tegelijkertijd bestaat een keerzijde van illegale onderhuur en tijdelijke werknemers die de dupe zijn van slechte huisvesting.

25 september 2012, 11:23
©novum