Nederlandse bevolking groeit door migratie

De Nederlandse bevolking kampte in de eerste maanden van 2017 met een natuurlijke krimp. Er werden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in het eerste kwartaal zo’n 40.000 baby’s geboren, terwijl er ruim 42.000 mensen overleden.

Dat de totale bevolking toch groeide met 19.000 personen, komt door instroom uit het buitenland. In het eerste kwartaal van dit jaar vestigden zich zo’n 54.000 mensen in Nederland. Circa 33.000 personen vertrokken juist.

Dat er meer mensen overlijden dan er geboren worden, heeft volgens het CBS meerdere redenen. Zo was sprake van een relatief hoge sterfte. ,,Gedurende de eerste tien weken van het jaar overleden bijna drieduizend mensen meer dan in dezelfde periode vorig jaar”, aldus het statistiekbureau.

Nederlandse vrouwen krijgen bovendien gemiddeld minder kinderen dan in het verleden. ,,In 2016 kregen vrouwen gemiddeld 1,66 kind. Nog geen tien jaar geleden waren dat er 1,77”, concludeert het CBS. ,,Wanneer vrouwen nu net zoveel kinderen zouden hebben gekregen als toen, zou er geen sprake zijn geweest van natuurlijke krimp.”

03-05-2017 © ANP / Demet TV