Categories Nieuws Artikelen

‘Geweld toegestaan bij uitzetting Kaya’

De Turkse minister Fatma Betül Syan Kaya (Familiezaken) zou op 10 maart indien nodig met geweld zijn aangehouden om haar te beletten een toespraak te houden bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Dat stelt de NOS maandag op basis van documenten die zijn verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De opdracht om de Turkse minister desnoods aan te houden werd schriftelijk door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof namens het kabinet aan de korpsleiding van de Nationale Politie en de marechaussee overgebracht, blijkt volgens de NOS uit die stukken.

Het kabinet zou bereid zijn geweest tot het uiterste te gaan om te verhinderen dat minister Kaya in Nederland een toespraak zou houden over het referendum over de Turkse grondwet. De politie en marechaussee hadden volgens de NOS opdracht haar in het uiterste geval aan te houden. Daarbij mocht blijkens de ambtsinstructie aan de politie geweld worden gebruikt als dat nodig zou zijn geweest.

Stappenplan

De opdracht van het kabinet luidde dat politie en marechaussee volgens een stappenplan te werk moesten gaan. Zo moest eerst de auto van de Turkse minister worden opgespoord en moest haar dringend worden verzocht ,,direct terug te keren naar het land waar zij vandaan is gekomen’’.

Volgens de NOS moest escalatie van de situatie worden voorkomen. Daarom werd politie en marechaussee opgedragen ,,haar niet aan te houden en geen onnodig geweld te gebruiken, maar alle overige middelen te gebruiken om haar op veilige wijze te doen terug begeven naar Duitsland’’.

Medewerking

Doel was op minnelijke wijze haar medewerking te verkrijgen. Maar als dat niet zou gebeuren, dan mocht de korpsleiding de minister de toegang tot Nederland weigeren en haar meteen naar Duitsland terugbrengen. Bij eventueel verzet mocht de minister worden aangehouden, blijkt uit dezelfde opdracht.

De beschikking om haar de toegang tot Nederland te weigeren, is uiteindelijk niet aan haar uitgereikt omdat zij besloot vrijwillig naar Duitsland terug te keren.

Missie

De NOS stelt op basis van interne documenten dat de minister indien noodzakelijk kon worden aangehouden omdat van een officiële missie geen sprake was. Nederland had immers niet ingestemd met zo’n bezoek en daardoor genoot minister Kaya geen immuniteit.

29-05-2017 © ANP / Demet TV