Akkoord over nieuwe cao jeugdzorg


Werkgevers en werknemers in de jeugdzorg hebben woensdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Naast loonsverhogingen, incidentele uitkeringen en een verhoging van de vakantietoeslag hebben zij ook afspraken gemaakt over onder meer vermindering van de werkdruk. De cao geldt voor 30.000 werknemers.

Ook hebben de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV en FBZ met werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland afgesproken om samen richting Rijk en gemeenten op te trekken voor meer budget.

FNV Zorg & Welzijn is blij met het akkoord. ,,Ik ben heel tevreden over dit resultaat. We hebben goede afspraken gemaakt over loon. Maar misschien nog wel belangrijker, we hebben stappen gezet om de veel te hoge werkdruk in de sector te lijf te gaan’’, liet cao-onderhandelaar Gert Noortman weten.

De partijen spraken af dat elke werkgever een plan moet maken om de werkdruk te verminderen. Daarin moet voor 1 mei 2018 worden afgesproken wat per werknemer een passende werklast is om de druk beheersbaar te houden.

De lonen stijgen structureel met 3,65 procent tot en met 31 maart 2019, het tijdstip waarop de cao afloopt. De werknemers ontvangen ook twee eenmalige uitkeringen. In juli 2017 een uitkering van 0,65 procent en in januari 2019 een uitkering van 0,5 procent.

De vakbonden leggen het bereikte akkoord binnenkort voor aan hun achterban.

31-05-2017 © ANP / Demet TV