Veel kiezers zweven nog

Van de mensen die zeggen woensdag te gaan stemmen, is een derde zeker over de partijkeuze. Ongeveer de helft van de kiezers twijfelt nog tussen twee of meer partijen en 15 procent heeft nog geen idee op welke partij te zullen stemmen. Dat blijkt uit een recente peiling van I&O Research.

De stemkeuze bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt vooral ingegeven door de lokale politiek. Ruim de helft (54 procent) zegt zich daardoor te laten leiden. Van de respondenten kijkt 28 procent naar zowel de plaatselijke als de landelijke politiek en 16 procent gaat af op alleen de landelijke.

Onderwerpen als veiligheid, criminaliteit en openbare orde zijn voor vier op de tien stemmers de belangrijkste redenen om op een partij te stemmen. Dat geldt vooral voor mensen die stemmen op PVV, VVD, CDA en SGP en lokale partijen.

Volgens I&O Research zullen de lokale partijen gezamenlijk de meeste stemmen krijgen. Ze komen in de peiling uit op 34 procent. In maart 2014 was dat nog 28 procent.

Voor de peiling werden 4413 Nederlanders van 18 jaar en ouder bevraagd.