DENK focust op ontwikkeling en groei

Rotterdam – Vanwege de groei die DENK heeft gemaakt hebben de Kamerleden Tunahan Kuzu, Farid Azarkan en Selçuk Öztürk besloten om te komen tot een tijdelijke aanpassing van taken. Selçuk Öztürk zal zich gaan focussen op de verdere uitbouw van de vereniging. Tunahan Kuzu gaat zich richten op de verdere ontwikkeling van de raadsfracties. Daardoor zal Farid Azarkan, vice-fractievoorzitter DENK, het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer tijdelijk op zich nemen. Deze aanpassingen zijn van toepassing tot en met het zomerreces en zullen ten goede komen aan de verdere groei en ontwikkeling van DENK.

Selçuk Öztürk, voorzitter van de vereniging Politieke beweging DENK, gaat de organisatie voorbereiden op de Provinciale Statenverkiezingen, Eerste Kamerverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen in 2019. Samen met het bestuur gaat hij zich toeleggen op het scouten van kandidaten en het ontwikkelen van een nieuwe campagnestrategie.

Door de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn in 13 gemeenten 33 gemeenteraadsleden, gebiedscommissieleden en stadsdeelcommissieleden toegetreden tot stadsbesturen. Vanwege deze ontwikkeling zal Tunahan Kuzu als politiek leider, met zijn ervaring in de lokale politiek, zich inzetten om samen met de gemeenteraadsfracties te komen tot een werkplan per DENK-fractie. Tevens zal hij verantwoordelijkheid nemen voor het coachen en begeleiden van de gemeenteraadsleden, zodat zij effectief hun rol kunnen invullen.

Omdat Tunahan Kuzu meer het land zal ingaan, neemt Farid Azarkan, de huidige vice- fractievoorzitter, het fractievoorzitterschap van de Tweede Kamerfractie tijdelijk over.
De portefeuilleverdeling tussen de Tweede Kamerleden blijft ongewijzigd. De drie Kamerleden zullen het geluid van DENK op een proactieve en herkenbare wijze blijven vertolken. Deze aanpassingen zijn van kracht tot en met het zomerreces, te weten tot september 2018.