Presidium Tweede Kamer rekent af met DENK

Presidium Tweede Kamer rekent af met DENK

De Tweede Kamer houdt dit jaar bijna anderhalve ton in op het geld dat DENK krijgt om bijvoorbeeld fractiemedewerkers te betalen. Volgens de Tweede Kamer zegt dat de partij vorig jaar een dubbele bijdrage heeft ontvangen en dat wordt nu verrekend. DENK is woedend over het ,,volkomen onterechte” besluit en zegt dat er sprake is van een politieke afrekening.

Tot de verkiezingen van maart 2017 zaten DENK-oprichters Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk als de Groep Kuzu/Öztürk in de Kamer. De fractiekostenvergoeding die deze ‘groep’ ontving, liep na het aantreden van de nieuwe DENK-fractie nog een halfjaar door. Dat wilde het Kamerbestuur, het zogeheten presidium, dit jaar rechttrekken en houdt daarom het bedrag van 146.000 euro in.

Misbruik

De leden van het Kamerbestuur, dat bestaat uit Kamerleden van de acht grootste partijen, maken daarmee ,,misbruik van hun positie om politiek af te rekenen met DENK”, laat de partij weten (zie persbericht hieronder). Het presidium zou daarmee DENK het werken onmogelijk maken. De partij krijgt het nu ,,bijzonder lastig om haar fractiemedewerkers te betalen en haar democratische taken uit te voeren”.

DENK houdt vol dat het geld terecht dubbel is uitgekeerd. De regels schrijven voor dat een fractie die ophoudt te bestaan, nog zes maanden krijgt doorbetaald.

Bezwaar

Dat vond het presidium volgens DENK in het verleden ook. De partij wijst erop dat de Groep Kuzu/Öztürk zich in de Kamer bijvoorbeeld geen DENK mocht noemen. Het Kamerbestuur liet in mei 2017 ook nog weten dat de Groep Kuzu/Öztürk recht had op de afvloeiingsregeling van een halfjaar.

DENK denkt nog na over mogelijkheden voor bezwaar of protest.

Lees hieronder het volledige persbericht van DENK:

Presidium Tweede Kamer rekent af met DENK

Advies van de door het Presidium ingeschakelde onafhankelijke expert wordt in de wind geslagen. 

Den Haag – De dagelijkse leiding van de Tweede Kamer (Presidium), waar de gevestigde politieke partijen de dienst uit maken, kwam vandaag met een volledig eenzijdig en volkomen onterecht besluit. DENK wordt door het Presidium, ondanks de adviezen van de onafhankelijke vereffenaar, ten onrechte financieel benadeeld. Hiermee wordt het voor DENK onmogelijk gemaakt om haar werkzaamheden naar behoren te verrichten en daardoor het volk goed te vertegenwoordigen. Bij het maken van deze afweging was DENK niet betrokken en werd ook niet gehoord. 

DENK vindt het onbegrijpelijk dat een registeraccountant en een onafhankelijke vereffenaar, aangesteld door het Presidium zelf, de jaarrekening wel vast kunnen stellen, maar het Presidium niet. In tegenstelling tot de eerstgenoemden, bestaat het laatstgenoemde orgaan uit politici, die op deze manier misbruik maken van hun positie om politiek af te rekenen met DENK. Farid Azarkan, fractievoorzitter DENK: “Het heeft er alle schijn van dat in het bestuurlijk orgaan, het Presidium van de Tweede Kamer in dit geval, politieke besluiten worden genomen.” 

DENK vindt het onbegrijpelijk en betreurt het feit dat zij in deze onvoldoende is gehoord. Het Presidium is voornemens de financiële bijdrage van de fractie DENK vanaf augustus 2018 flink te korten en negeert hiermee volledig de experts die zij zelf hebben ingeschakeld. Voor DENK wordt het bijzonder lastig om haar fractiemedewerkers te betalen en haar democratische taken uit te voeren. 

Het gaat hier om een onterechte verrekening tussen Groep Kuzu/Öztürk en DENK. Het Presidium zag voor de verkiezingen van 2017 geen enkele relatie tussen de Groep Kuzu/Öztürk en DENK. Na maart 2017 is het Presidium opeens van mening dat het hier wel om dezelfde organisatie gaat. Bij de beëindiging van een fractie, in dit geval Groep Kuzu/Öztürk, is er op grond van artikel 6, tweede lid van de fractiekostenregeling sprake van doorbetaling van 6 maanden om onder meer afspraken met het personeel en lopende verplichtingen na te komen (zie bijlage). Dit heeft het Presidium In een brief van d.d. 24 mei 2017 aan DENK ook zelf aangegeven.

Die kosten wil het Presidium nu echter zonder goed overleg, geheel ten onrechte en tegen alle adviezen in verhalen op DENK.