Agent schiet eerder en onnauwkeuriger door stress

Stress heeft een behoorlijk negatieve invloed op de schietvaardigheid van agenten. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Onder invloed van stress schieten agenten eerder en een stuk minder nauwkeurig.

De onderzoekers bootsten tijdens experimenten de praktijk zo goed mogelijk na door op de agenten terug te schieten met plastic kogels en verfpatronen, of door ze aan te vallen met een elektrisch geladen mes. Dat leidde volgens de onderzoekers tot extra stress, wat weer tot gevolg had dat de agenten eerder en minder nauwkeurig schoten en meer beslissingsfouten maakten dan wanneer ze onderzocht werden onder omstandigheden waarbij ze niet geraakt konden worden.

Agenten zien zich de laatste jaren steeds vaker genoodzaakt hun wapens te trekken. Vorig jaar noteerde de rijksrecherche dertig schietincidenten, waarbij vijf dodelijke slachtoffers vielen en 29 gewonden. Volgens de onderzoekers is er echter maar weinig bekend over het effect van stress en angst op de schietvaardigheid.

Ze vinden dat de politie meer rekening moet houden met de gevolgen van stress en er meer aandacht aan moet besteden door agenten onder meer te laten trainen onder realistische omstandigheden.

De Amsterdamse universiteit voerde het onderzoek uit in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.

19 oktober 2012, 08:24
© [CopyRight 2012, Demet TV]