Categories Nieuws Artikelen

Nederlanders voor steun ontwikkelingslanden

De meeste Nederlanders zijn voor het helpen van mensen in ontwikkelingslanden. Wel is er weinig, en steeds minder, steun voor het vergroten van het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een maandag gepubliceerd rapport.

Zo’n negen op de tien Nederlanders geven aan ontwikkelingssamenwerking belangrijk te vinden. Het aantal mensen dat vindt dat de overheid hier meer geld aan zou moeten besteden is sinds 2006 teruggelopen van zeventien procent tot tien procent in 2011.

De meest geschikte kanalen voor het bieden van hulp zijn volgens de respondenten professionele ontwikkelingsorganisaties en internationale organisaties.


 De Nederlandse overheid wordt minder vaak als meest geschikte kandidaat gezien.

Er is dan ook steeds meer ruimte voor kleinschalige charitatieve initiatieven door particulieren, stellen de onderzoekers. Uit de publicatie blijkt dat er momenteel naar schatting tussen de 6400 en vijftienduizend particuliere initiatieven zijn. Daarmee worden burgerinitiatieven bedoeld die actief bezig zijn met hulp aan ontwikkelingslanden.

De onderzoekers stellen dat hun onderzoeksverzameling niet representatief is voor alle particuliere initiatieven in Nederland. Wel hebben zij geprobeerd met hun selectie ‘recht te doen aan de diversiteit die aan particuliere initiatieven bestaat’.

26 november 2012, 09:22
©Demet TV