Boetes voor schoolverzuim

Twaalf scholen in de gemeente Amsterdam hebben een boete gekregen omdat ze niet of nauwelijks melding maakten van schoolverzuim. Het gaat om een instelling voor voortgezet onderwijs en elf mbo-opleidingen, meldt de gemeente woensdag.

Voor zover bekend is het de eerste keer in Nederland dat boetes zijn uitgedeeld door de Inspectie van het Onderwijs voor het onvoldoende melden van verzuim.


Als een leerling minstens zestien uur in vier aaneengesloten lesweken mist, moeten scholen dat verplicht melden bij de gemeente.

Bij achttien scholen was dat na drie controles nog niet gebeurd. Daarvan kregen er twaalf een boete variërend van vijftienhonderd tot 25 duizend euro.

Het schoolverzuim onder leerplichtige mbo’ers in Amsterdam lijkt overigens wel fors af te nemen. Door een gezamenlijke aanpak van scholen en onder meer het Openbaar Ministerie verzuimde vorig schooljaar nog 33 procent van de leerlingen. Dat was een jaar eerder nog 61 procent.

19 december 2012, 12:19
©Demet TV