Politietop levert vrijwillig deel salaris in

Een deel van de politietop levert vrijwillig een deel van hun salaris in. Het gaat om functionarissen die meer verdienen dan de balkenendenorm. Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) had een moreel beroep op hen gedaan.

“Tot mijn genoegen hebben de betreffende functionarissen aan mijn verzoek gehoor gegeven”, schrijft Opstelten aan de Kamer. “Dit draagt bij aan geloofwaardig leiderschap en een integere politieorganisatie.”


De nationale politie gaat 1 januari van start. Alle salarissen moeten dan beneden de norm van 187 duizend euro, exclusief onkosten en pensioenpremies, liggen. Opstelten kon in bestaande contracten echter niets aanpassen en moest dus een appèl op de veelverdieners doen.

27 december 2012, 09:58
©Demet TV