Demet TV – Turks Consul-Generaal leest voor aan groep 3

Dit boek gaat over de Tulp. Het is het verhaal achter de reis van de Turkse tulp naar Nederland. Kinderen van groep 3 en 4 van basisschool de Piramide in Rotterdam worden hieruit voorgelezen.

Speciaal voor de gelegenheid is de Turkse consul generaal Togan Oral en Turan Yazir van de deelgemeente Feijenoord aanwezig om de kinderen voor te lezen. 

De kinderen worden zowel in het Turks als in het Nederlands voorgelezen en vinden dat een leuke ervaring.

Naam boek: De reis van de tulp

Interviews met: Togan Oral (Consul-Generaal) Turan Yazir (deelgemeente Feijenoord), Mariska Daalhuizen (Basisschool de Piramide)