Aboutaleb bestormd door Turken :-)

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is zaterdagavond bestormd door een groep blije Turken. Dat gebeurde bij de 11e Nederlandse kampioenschappen Turks Volksdansen in De Doelen in Rotterdam nadat de burgervader de winnende volksdansgroep bekend maakte. Direct na de bekendmaking van de winnende groep, renden de blije dansers juichend op Aboutaleb af.

Na een rondje vreugdedans samen met de burgemeester is de rust in de zaal snel weer hersteld.

© Demet TV