Demet TV – Chinezen doen het goed in de maatschappij

Volgens het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, doen Chinezen het veel beter in de maatschappij. Beter dan Turken en Marokkanen.