Hoop op gezamenlijke aanpak misbruik kerk

Hoop op gezamenlijke aanpak misbruik kerk

Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, hoopt op een gezamenlijke aanpak binnen de wereldkerk van het grote probleem van seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Hij is als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie aanwezig op een kerktop in Rome over dit onderwerp. Op de top zijn ruim 190 bisschoppen, kardinalen en religieuzen uit de Rooms-Katholieke Kerk tot en met zondag bijeen.

Volgens Van den Hende werden aan het begin van de conferentie getuigenissen voorgelezen door slachtoffers van seksueel misbruik vanuit alle delen van de wereld. De boodschap daarvan: ,,Niemand in de wereldkerk kan het probleem van seksueel misbruik van minderjarigen beschouwen als iets dat niet in hun regio of kerkprovincie kan voorkomen.’’

Van den Hende stelt dat hiermee duidelijk werd gemaakt dat ,,het een gezamenlijk probleem is en dat paus Franciscus samen met bisschoppen en religieuzen het probleem tegemoet wil treden, om de slachtoffers te horen en te zien en te werken aan preventie”.

Volgens hem heeft de paus een belangrijke drijfveer om de conferentie te houden: ,,Gezamenlijke erkenning, gezamenlijke aanpak en gebed. Die drie pijlers zijn fundamenteel voor deze bijeenkomst.’’

Foto door: Max Pixel