Categories Nieuws Artikelen

Weer minder mensen in de bijstand

Het aantal mensen in de bijstand is vorig jaar verder gedaald. Die afname tekende zich af in alle leeftijdscategorieën, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Onder jongeren daalde het aantal bijstandsgerechtigden het hardst.

Eind 2018 waren er in Nederland 433.000 bijstandsgerechtigden. Dat zijn er 24.000 minder ten opzichte van een jaar eerder. In 2017 daalde het aantal bijstandgerechtigden voor het eerst sinds 2008, het jaar waarin de financiële crisis begon.

Onder jongeren tot 27 jaar was de daling met 14 procent relatief het grootst. Bij 45-plussers was de daling met 1 procent beduidend kleiner. Die tragere afname komt onder meer doordat de AOW-leeftijd met drie maanden is verhoogd. Ouderen verlaten bijstand vaak als ze AOW krijgen.

Het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse achtergrond nam vorig met 10.000 af, de eerste krimp van deze groep in tien jaar tijd. Het aantal Nederlandse en westerse bijstandsontvangers neemt al langer af. Dat de daling van het aantal niet-westerse ontvangers van de uitkering langer op zich liet wachten, kwam door de recente instroom van voornamelijk Syrische vluchtelingen. Als zij een verblijfsvergunning krijgen, kunnen ze aanspraak maken op bijstand.