Wereld blind voor praktijken Israël: weer doden en weer honderden gewonden

Israëlische soldaten zaaien weer dood en verderf

Tienduizenden inwoners van Gaza hebben gedemonstreerd tegen de Israëlische bezetting. Daarbij zijn zeker twee doden en meer dan 300 gewonden gevallen. Zeker 64 gewonden vielen door Israëlisch geweervuur.

Aanleiding was dat het zaterdag een jaar geleden was dat de deels gewelddadige protesten tegen de Israëlisch blokkade van Gaza waren opgelaaid. De afgelopen nacht kwamen al drie Palestijnse demonstranten om het leven door Israëlische kogels.

Sinds vorig jaar maart zijn meer dan tweehonderd Palestijnen gedood tijdens de protesten. De demonstranten willen opheffing van de bezetting die al meer dan tien jaar duurt, evenals een terugkeer van Palestijnen naar hun gebieden die door Israël zijn bezet.

In de Gazastrook leven meer dan twee miljoen mensen. Er is onder andere gebrek aan drinkwater en elektriciteit.

Israël heeft duizenden soldaten naar de grens met Gaza gestuurd. In Israël worden op 9 april parlementsverkiezingen gehouden.

10 dingen die je niet wist over de Israëlische bezetting van Palestijns gebied

1. Miljoenen in nood

De VN tellen 2,3 miljoen mensen in bezet Palestijns gebied die afhankelijk zijn van noodhulp. Dat is bijna de helft van de totale bevolking. 1,6 miljoen mensen hebben te weinig eten.

2. Een kwart leeft in armoede

Van elke vier Palestijnen leeft er één onder de armoedegrens. 27% is werkeloos. In Gaza is het nog erger. 43% heeft er geen werk.

3. Meer kinderen sterven

De VN vierden feest eind 2015 omdat kindersterfte wereldwijd enorm is afgenomen. Maar in Gaza neemt kindersterfte voor het eerst in 50 jaar weer toe.

4. Kreupele economie

De bezetting van Palestijns gebied heeft een vernietigend effect op de economie in het gebied. De VN hebben uitgerekend dat de economie twee keer zo groot zou kunnen zijn als het gebied niet bezet was geweest.

5. Landroof dreigt voortdurend

Op de Westbank (Gebied C) lopen boeren en nomaden voortdurend het risico dat hun land wordt ingenomen en bezittingen afgepakt of vernietigd, om plaats te maken voor Israëlische nederzettingen, illegaal onder internationaal recht. Tussen 1967 en 2009 annexeerde Israël op de Westbank een gebied groter dan de provincie Noord-Holland voor Israëlische kolonisten. Dit is een grove schending door Israël van de Conventie van Geneve.

6. 10.000 doden

De afgelopen 17 jaar zijn bij gevechten tussen Israëliërs en Palestijnen ruim 10.000 mensen omgekomen. Van elke 10 overledenen zijn er 9 Palestijn.

7. Kostbare hulp

Sinds 1993 heeft de internationale gemeenschap 30 miljard dollar aan hulp geboden aan bezet Palestijns gebied. Vrijwel nergens anders in de wereld is zoveel geld per inwoner besteed aan ontwikkelings- en noodhulp. Dit ging echter niet gepaard met politieke wil door de internationale gemeenschap om Israel verantwoordelijk te houden voor schendingen van internationaal recht. Zonder de bezetting was het overgrote deel van deze hulp niet nodig geweest.

8. Vernietigde hulp

De geboden hulp heeft geen vrede én geen ontwikkeling gebracht. Integendeel. Doordat Israel hulp in beslag neemt of vernietigt, is alleen al van de Europese hulp 65 miljoen euro verloren gegaan tussen 2001 en 2015. Alleen al tijdens de Gaza-oorlog in 2014 ging 23 miljoen euro aan hulp verloren.

9. Verboden hulp

Israël maakt hulporganisaties het werk steeds vaker onmogelijk door hulp te blokkeren en te vernietigen.

10. 50 jaar gesloten ogen

Veel te vaak heeft Israël de afgelopen jaren ongestraft internationale wetgeving kunnen schenden. Daardoor blijven onrecht en armoede in Palestijnse gebied in stand. Natuurlijk mag Israël zichzelf beschermen, maar de wereld mag Israël niet straffeloos niet-Israëlisch grondgebied laten bezetten en mensenrechten schenden.