Categories Nieuws Artikelen

Nederland wil EU-commissaris cyberveiligheid

Nederland wil een speciale commissaris voor cybersecurity in de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie in Brussel. Zo’n commissaris is nodig voor een echte ommezwaai, betoogt minister Wopke Hoekstra van Financiën.

De bewindsman wijst op de noodzaak voor de Unie om te investeren in de economie van de toekomst. ”Als de EU hier naar een hogere versnelling weet te schakelen, én tegelijkertijd een morele maatstaf stelt op het gebied van transparantie, bescherming van privacy en cyberveiligheid, kunnen we een wereldwijde standaard zetten, zoals we dat in het verleden ook op veel andere terreinen hebben gedaan”, aldus Hoekstra. De nieuwe commissaris voor cybersecurity moet ervoor zorgen dat die veranderingen er ook echt komen.

Volgens de minister is er in Europa een fundamenteel andere aanpak nodig bij investeringen. Al in de nabije toekomst zullen we veel van ons geld immers op een andere manier verdienen. De Unie zal een grote stap moeten maken bij investeringen in innovatie, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en biotechnologie.

Hoekstra wijst erop dat in 2016 in Azië ruim drie keer zoveel is geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie als in Europa, en in de Verenigde Staten ruim zes keer zoveel. ”Laten we dat gat goedmaken, en meer doen. Dat kunnen we doen door research te faciliteren en de nieuwste technologieën te ondersteunen. En lidstaten kunnen bovendien ook zelf de koe bij de horens vatten en investeren in onderwijs, in techniek, en in onderzoek. Dat zal het verschil maken in de toekomst”, aldus de minister.

Hij komt met zijn pleidooi tijdens een lezing dinsdagochtend in Berlijn, de zogenoemde Humboldt-Rede zu Europa.