Nieuw virus onder schapen en koeien

 

Onder schapen en koeien in Nederland is een nieuw virus gevonden. Het gaat om het Schmallenbergvirus, meldt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vrijdag. Het virus is zowel in Nederland als Europa nieuw.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) krijgt sinds 1 december meldingen van misvormd geboren schapenlammeren. Door het Centraal Veterinair Instituut (CVI) is op 15 december in de hersenen van twee lammeren van hetzelfde bedrijf het Schmallenbergvirus aangetroffen.

Op 18 november is in Duitsland het virus aangetoond bij zieke runderen. Net als in Duitsland is ook in Nederland in augustus en september een ongewoon hoog aantal gevallen van, koorts en melkgiftedaling op rundveebedrijven gemeld. Recente testen van vijftig bloedmonsters van koeien met diarree waren in achttien gevallen positief voor het Schmallenbergvirus.

Staatssecretaris Henk Bleker (CDA) verwacht dat een toename van het aantal schapenlammeren met misvormingen als gevolg van dit virus ‘zeer waarschijnlijk’ is. Ook sluit hij niet uit dat er kalveren en geitenlammeren met deze aangeboren afwijkingen worden geboren. Bleker ‘volgt de ontwikkelingen nauwlettend’. Er is geen Europese aangifte- of bestrijdingsplicht voor dit virus. Het risico voor de volksgezondheid wordt klein geacht.

16 december 2011, 20:36
(© Novum)