Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu ve Seçimi yapıldı

 

(Persbericht TIKD)

 

Türk İslam Kültür Dernekleri
Federasyonu’nun Genel Kurulu 20 ocak 2013 Pazar günü Arnhem şehri  HDV Türkiyem camii salonunda yapıldı.
Kalabalık bir delegenin katıldığı Genel Kurul çalışmaları; TİKD Federasyonu
genel başkanı  Arif Yakışır’ın  açılış konuşması ile başladı. Genel Başkan
Arif Yakışır delege ve katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sunarak
başladığı konuşmasında, görevleri süresince yaptıkları faaliyet ve çalışmalar
hakkında geniş bir bilgilendirme yaptı. Faaliyet Dönemi boyunca birlikte
çalıştıkları bütün cami yöneticilerine, cemaatlerine, üst kuruluşlara,
federasyon ve STK yöneticilerine verdikleri destek ve gösterdikleri ilgiden
dolayı memnuniyetini ifade ederek,  3
yılı aşkın bir süredir görevde olduklarını belirten Arif Yakışır, bu zaman
içerisinde her  kesimden insanımız ve
cemaatlerle, özellikle cami yöneticileriyle çok daha yakın irtibat içerisinde
olmanın gayretinde olduklarını vurguladı.


 

Bu yakınlığı gerçekleştirmek ve daha
samimi ilişkiler kurmak için bütün yönetim kurulu toplantılarını her defasında
başka bir camide, yerel idarecilerin de fikirlerinden istifade etmek bakımından  onların da 
katılımlarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. ”Bu görüşmelerimizde
toplumumuzun sivil temsilcileri  olan
cami idarecilerimizin  fikirleri ve
tecrübelerinden istifade etme imkanı bulurken, 
onların dilek ve temennilerini de gündeme taşıma ve müzakere imkanı
bulmuş olmanın fırsatını oluşturduk. Dile getirilen talep ve ihtiyaçları ilgili
makamlara taşımış olduk. Bu yolla toplantı yaptığımız başta büyük camilerimiz
olmak üzere, ziyaretinde bulunabildiğimiz tüm camilerde çalışmalarımız
konusunda yönetim ve cemaate gerekli bilgileri aktarma ve onlarla yakınen
tanışma  imkanı bulunduğunu, bunu bilgi
akışının devamı için önemsediklerini” 
sözlerine ekledi.

 

Daha sonra birlikte çalıştıkları
üst kuruluşlar, şube camiler, Sivil Toplum Kuruluşları ve  federasyon yöneticilerine de katkıları ve
ortak çalışmaları için teşekkür ederek, bu çalışmaların devamı konusunda destek
isteyen Yakışır,  TİKD Federasyonunun
temsil edildiği kuruluşların çalışmaları hakkında da kısaca bilgi vererek, bu
kurumların yöneticilerine de teşekkürü bir borç bildiğini ifade etti.

 

Ayrıca, bugüne kadar federasyon
yönetimi ve Türk basın mensuplari ile iyi bir ilişki içerisinde olduklarını
belirtti. Yapmış olduğumuz federasyon çalışma ve faaliyetlerimizde hep  yanımızda gördüğümüz, çalışmalar ve aktivitelerimizi
Türk toplumuna duyurulmasında büyük katkıları olan Avrupa genelinde ve
Hollanda’da yayın yapan bütün basın organlarına, onların değerli basın
mensuplarına da çok tesekkür ettiğini bildirdi.

 

Görevde bulundukları süre
içerisinde toplumun her kesimine hiç bir ayırım gözetmeksizin geniş tabanlı
olarak; cemaatin tümü için ihtiyaç duyulan ve 
önemli görülen her konuda, toplumumuzu ilgilendiren sosyal yasalar,
yabancılar yasası, eğitim konularında, genel seçimler, Avrupa parlementosu,
Eyalet ve belediye meclisi seçimleri hakkında bilgilendirme ve oy kullanmaları
için teşvik toplantıları, genel bilgilendirmeler, Hollanda’nın farklı bölge ve
şehirlerinde yönetici ve cemaatle birlikte iftarlar, yöneticilik kursları, v.b.
konularda istişare toplantıları organize edildiğini, bunların yanında cami ve
lokallerinde organize edilen birçok programa katılarak vatandaşın sevinci ve
tasasında yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Başkan Arif Yakışır, bugüne kadar
gerçekleştiremedikleri çalışmaların ve ulaşamadıkları kesimlerin bulunduğunu
üzülerek ifade ederken, kendilerinden özür borçları olduklarını ve onların
unutulmadığını aksine en kısa zamanda çalışma programına dahil edilerek
gönüllerinin alanacağına dair vaadde bulundu.

Genel  kurula, tüzük gereği üye aidatını ödeyen
camilerin delegeleri katılabilabilirken, aidat ödememiş olsa da, belirli sayıda
katılımcı salonda hazır bulundu.  Divan
Heyetinin seçim bölümüne kadar bütün katılımcıların genel kurul çalışmalarını
takip etmesini uygun görmesiyle toplantı birlik; beraberlik ve kardeşlik
duyguları içerisinde icra edildi. Faaliyetler ve muhasebe raporu okunduktan
sonra, raporlar  üzerinde müzakerede, üye
aidatını ödeyen ve ödemeyen delegelerden de söz alanlar, soru soranlar oldu.  Yönetim kurulu tarafından sorular yanıtlandı.  Daha sonra yönetim kurulu üyeleri delegeler
tarafından ibra edilerek görevlerini tamamlamış oldular. Delegeler de
kendilerine yapmış  oldukları çalışmalar  ve hizmetler için teşekkür ettiler.

 

Gündem maddesindeki yeni yönetim
ve denetleme kurulu üyelerinin seçimleri bölümünde; daha önceden belirtilen
tarih içerisinde, sadece üye aidatını ödeyen 
şube delegelerinin,  federasyon
tüzük maddesi gereğince, seçme, seçilme ve oy kullanma hakkına sahip olacakları
bildirilmişti. Divan heyeti de bundan dolayı, 
bu bölümde oylama yaparak, delegelerin büyük çoğunluğu yalnız üye
aidatını ödeyen cami delegelerinin aday olması ve oy kullanmasına müsaade etti.  Tüzüğün bu kurallarına göre de federasyon
yönetim ve denetleme kuruluna aday olunarak, oylamalar neticesinde TİKD
Federasyonun yeni yönetim ve denetleme kurulu üyeleri seçildi. 

 

Dilek ve temenniler bölümünde de delegelerin sunduğu
aşağıdaki teklifler  Genel Kurul
tarafından kabul edilmiştir.

 

                Teklifler:

1. Hizmet noktasında genç ve kabiliyetli yeni yöneticilerin
toplumumuza kazandırılmasına daha fazla imkan ve fırsat oluşturulması için,
TİKD Federasyonunda görev alma süresinin 9 yıl ile sınırlandırılmış olması
gerekir. Geçmiş yıllarda ve bundan sonra, ara ara ve arka arkaya federasyon
yönetiminde toplam olarak 9 yılı dolduranların bir daha Federasyon Yönetiminde
kesinlikle görev almamalarına,

2. Hollanda genelindeki ekonomik kriz herkesi olumsuz olarak
etkilediği için, Camiler ve üyelerimiz sıkıntı içindedirler. Bu nedenle, bu
yıldan itibaren camilerin TİKD Federasyonuna ödeyecekleri yıllık üye
aidatlarının 100 euroya düşürülmesine,

3. Daha önceki yıllardaki bir genel kurulda, bir kişiye
(MEA) federasyon “Onursal Başkanlık” ünvanı verilmişti. Bugünden itibaren bu
kişiye verilen ünvanın iptal edilmesine ve artık bu ünvanın kurumsal olarak
devam ettirilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir.

Genel kurulun almış olduğu karar gereği, bu
tekliflerin hemen uygulamaya konulması 
istenmiştir.

 

Toplantı sonunda; Arif Yakışır’ın katılan delegelere,
kendilerine duydukları güvenden ve tekrar gösterdikleri teveccühten dolayı
teşekkür ederek, toplumumuza daha iyi 
hizmetler sunmanın ancak federasyon ve cami yönetim kurulları ve
cemaatlerin işbirliğiyle mümkün olacağını, bunu gerçekleştirmek için yönetim
kurulu üyeleriyle birlikte bütün güçleri ile çalışacaklarını ve kendilerine
gösterilen teveccühe layık olmaya gayret edeceklerini, bu konuda şimdiye kadar
olduğu gibi, şubelerin kendilerini desteklemeye devam edeceğine dair güvenini sözlerine
ekledi.

 

Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu yeni seçilen
yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak, kendi arasında görev taksimini
aşağıdaki gibi  yapmıştır.

 

Buna göre Yönetim
Kurulu Görev Dağılımı:

Arif Yakışır, Genel başkan, basın sözcüsü,

Veysel Eroğlu, Genel Başkan Yardımcısı,

İbrahim Çitil, Genel Başkan Yardımcısı,

Göksel Soyugüzel, Genel Sekreter, basın sözcüsü, tel:

Salih Canöz, Genel Sekreter Yardımcısı, tel:

Ahmet Arslan Genel Muhasip, tel:

Sami Üşenti, Genel Muhasip Yardımcısı,

Metin Çift, Eğitim Komisyonu Başkanı, tel:

Bekir Özel, Eğitim Komisyonu Başkan yardımcısı, tel:

Sami Üşenti, Eğitim Komisyonu sekreteri,

Adnan Berkcan, Koruyucu aile çalışma Komisyonu üyesi, tel:

Hamza Pala, Göksel Arıbaş, Zekeriya Açkalmaz, Göksel
Soyugüzel, Koruyucu aile çalışma Komisyonu üyeleri,

Salih Canöz, İbrahim Çitil, Göksel Arıbaş ve Bekir Özel  Gençlik Komisyonu üyeleri.

Adnan Berkcan, Ahmet Arslan, Hamza Pala, Zekeriya Açkalmaz,
Göksel Arıbaş ve Fehmi Karaaslan, Yaşlılar komisyonu üyeleri.

Cevat Ünal, Faaliyetler, Kültür ve sanat komisyonu başkanı

 

Denetleme Kurulu
üyeleri;

Fehmi Karaaslan,

Göksel Arıbaş,

Hamza Pala.

 

Tüm
kesimleri ile toplumumuz ve tabanımıza 
hep birlikte daha iyi hizmetler sunabilmek düşüncesiyle, Türk İslam
Kültür Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri olarak, temsilcilikler,
kardeş kuruluşlar, STK ve basın olarak bu güne kadar gösterdiğiniz ilgi ve
destekleriniz için sizlere şükranlarımızı sunar, toplumumuz adına destek ve
teveccühünüze layık olma gayretinde olacağımızı ifade ederek, hepimiz için
Cenab-ı Allah’tan yardım ve başarılar diler, saygılarımızı sunarız.